Velikonocééé Vodní drak – Těhotné vajíčko – Surikata – Labuť

Vážené a milé, vážení a milí!!!

 

Pořád se něco děje!!! Tato veskrze profláknutá fráze je stále pravdivá a proto si dovoluji vypíchnout pouze několik důležitých událostí, které se odehrály od posledního velikonočního výletu.

Krteček se stal druhým českým kosmonautem. Původně jsme měli zamávat Krtečkovi na oběžnou dráhu během loňského velikonočního výletu. Nakonec se ale poslední start raketoplánu Endeavour přesunul až na 16. května, což sice narušilo naše plány, ale ne ty Krtečkovy. Myslím, že i pan Miller, který je v tomto okamžiku v Českém nebi, je rád, že se dožil toho, jak jeho malé dítko vyrostlo.

Navíc jsme získali naprosto zaručenou a přísně tajnou informaci od jednoho zdroje, který si nepřeje být jmenován (ale CK zná jeho totožnost), že v českém nebi nastaly veliké změny. Česká nebeská komise se během posledního roku rozrostla hned o několik členů. Vedle pana Millera se jimi stali i Danny Smiřický, Vašek a Otakar. A jakmile tady dole prošel zákon o přímé volbě prezidenta, Česká nebeská komise vytvořila Podvýbor pro zjevení českému národu. Tomuto podvýboru  má předsedat Tomáš Haryk (členem komise od r.1937). A nejzásadnější a nejtajnější informací z českého nebe je, že podvýbor v této chvíli připravuje zjevení národu „Krteček na hrad“.

Ale dost o krtečkovi. Uplynulý rok nám totiž přinesl i další radosti. Jednou z nich je neuvěřitelný seriál Víťa a jeho banda. Původně béčkový komiks a fotoseriál v novinách se natolik zpopularizoval, že již existuje i jeho televizní podoba. Poslední několikadílný cyklus, který právě běží v televizi, má název Do lochu s Víťou. Podle producentů seriálu by to měla být prý poslední série této ságy, ale je dost možné, že je to jen reklamní trik pro zvýšení sledovanosti.

Začátkem tohoto roku se nám bohužel stala také jedna velká nepříjemnost. Na konci ledna jsme oslovili Vodního Draka, jestli by s námi chtěl spolupracovat. Chtěli jsme využít jeho oblíbenosti z jihoasijského regionu  a zvýraznit a  zpopularizovat obraz velikonočních výletů a potažmo i celé naší CK. V našem mediálním obrazu měl pan Drak plnit pouze doplňkovou úlohu. Naneštěstí ale trošku zdivočel a sesadil nám Labuť z první pozice velikonočního transparentu a to i přesto, že Labuť má tisíciletou smlouvu na první pozici transparentu, neboť vyhrála transparentní tendr vypsaný naší společností . CK Toulavý medvěd si nesmírně zakládá na tradicích, proto nás tato nepříjemnost rmoutí. Přesto doufáme, že se tato situace brzy vyřeší a Vy, naši zákazníci, nám tyto nesnáze odpustíte.

 

VELIKONOCÉÉÉ

V loňském roce se velmi osvědčila novinka v podobě ubytování na chatě v Neratově. A jelikož se poslední dobou průměrný věk účastníka skokově snížil, rozhodli jsme se v tomto roce zvolit velice konzervativní variantu velikonočního výletu, která by průměrnému účastníkovi vyhovovala délkou i náročností. Navážeme proto na loňský ročník lokací celé akce. Podobně jako v loňském roce bude rozdělen i peloton na dvě skupiny podle terénu a náročnosti.

Pro náročnějšího účastníka (zpravidla starší, než průměrný věk) bude trasa delší a náročnější. Pracovně jsme tuto skupinu nazvali Staroušci. Druhá skupina se bude jmenovat Mlaďoši (zpravidla mladší než průměrný účastník) a trasa, kterou budou putovat bude kratší a méně náročná.

Startem velikonočního výletu pro Staroušky, je bod Áá, což je zároveň chata v Neratově, ve které se můžete ubytovat. Je to chata, kterou jsme otestovali vloni. Staroušci tedy vyrazí z bodu Áá a přesunou se pěšky do bodu , známého také jako Mezivrší. V bodě Bé bude start Mlaďochů, kteří sem z Neratova dojedou automobily.

Odtud již společně Mlaďoši ruku v ruce se Staroušky budou pokračovat po Jiráskově cestě orlickohorskými hvozdy směrem do bodu Pěticestí, kde se se šlépějemi Aloise Jiráska rozloučíme, abychom vyrazili do bodu Orlické Záhoří. Zde všichni (až na několik vybraných Staroušků) velikonoční výlet v místní občerstvovně zakončí.

 

Ano, zatímco se bude většina účastníků veselit v cíli, pro několik nejtvrdších jedinců ze skupiny Staroušků připravila naše CK bojovou akci zvanou Sežeň auto. Tací nadprůměrně odolní jedinci vyrazí zpět do bodu pro automobily, aby potom jako odměnu mohli převézt všechny zpět z  do Áá.

Jak již bylo jednou zmíněno tato akce je velmi konzervativně naplánována. Mezi body a je terén vhodný pro Mlaďochy, a to včetně jejich dvou-, tří-, nebo čtyřkolých nemotorových prostředků. Nepředpokládáme proto ani nějaké výraznější bojové akce s jakými se mohli setkat účastníci v loňském roce.

Na závěr bychom již tradičně chtěli připomenout, že výlet není jen pro zvané, ale že je to akce OTEVŘENÁ. Prosíme všechny účastníky, aby si s sebou přibalili dobrou náladu a vytáhli též své dvounohé, či čtyřnohé blízké.

Ještě jednou chceme připomenout, že je možné přespat na chatě v Neratově (není podmínkou pro účast na výletu). Zájemci o ubytování se ale musí předem nahlásit. Navíc ubytování po pokojích bude přidělováno podle priorit. Stáří účastníka hraje roli

Těšíme se na hojnou účast v pátek nebo v sobotu v bodě Áá, případně v sobotu v bodě

Váš Organizační výbor

ck@toulavymedved.cz (Hanka, Michal)

PS: Odštěpenecká část BBTE  organizuje odštěpenecký velikonoční cyklovýlet v terénu. Musíme Vás varovat, BBTE jsou nebezpeční jedinci. Proto Vám radíme abyste se na žádné bližší informace o cyklovýletu vůbec neptali a ani je nehledali například zde. A rozhodně nezkoušejte kontaktovat ani  Žíťu ani Zdendu přes  bajk@toulavymedved.cz

P…S: Prosíme Vás. Pročtěte si organizační poznámky a dejte vědět jak vidíte svojí sobotní a nedělní účast. A také jak (ne)jste mobilní. Pokusíme se vyřešit dopravu všech účastníků do Neratova, případně do bodu Bé.  Děkujeme!!!

Comments are closed.