Velikonoce Labuť – Těhotné vajíčko – Surikata – Mořský koník

 

Vážené a milé, vážení a milí!!!

Letošní zima nám vyděsila Toulavého medvěda natolik, že předstíral zimní spánek až do těchto dnů. Když ale zjistil, co všechno se za poslední rok semlelo, zježily se mu všechny chlupy i s blechami v kožichu. Medvěda nejdříve vyděsil fakt, že kamarádi, co ještě nedávno bručeli už nebručí, a že jiní kamarádi co teprve měli bručet, ani bručet nebudou. Klid mu nenavrátila ani informace  že „Pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí“, neboť se dozvěděl, že Krteček se nestal prezidentem. Po pravdě, mezi kandidujícími postavičkami neměl žádnou šanci. Když se z těchto nepříjemných zpráv oklepal uvědomil si, že v tomto chaosu se  musí alespoň trošku udělat pořádek a konečně začal připravovat velikonoční výlet. Po loňské nepříjemnosti s logem už nebyla obnovena smlouva s Vodním Drakem a Labuť se v klidu mohla vrátit na svoji nasmlouvanou (a průhledně vytendrovanou) pozici na transparentu. Na letošní rok byl požádán na zkoušku i Mořský koník, který je jedním z potenciálních účastníků tendru na příští tisíciletí.

Pokud Vás zajímají jen organizační informace, přejděte na tuto adresu.

VELIKONOCÉÉÉ

Především z čím dál větší náročnosti na ubytovací zázemí našich zákazníků se CK i tento rok rozhodlo využít pohostinnosti neratovského ubytování. Letošní ubytování bude trošku ozvláštněno tím, že všude kolem bude poměrně dost sněhu. I z tohoto důvodu bude letošní ročník pojat v trošku jiném duchu. Účastníci vytvoří několik skupinek v závislosti na zdatnosti, schopnostech a věku. Skupinky se navzájem nebudou potkávat, neboť se budou pohybovat na různých trajektoriích a na různých dopravních prostředcích.

První skupinou budou účastnící, kteří si přivezou běžky. Ano vážení, oproti předchozím ročníkům předpokládáme dostatečné množství sněhu, a tudíž by bylo neuvěřitelně neprofesionální od naší CK nevyužít této jedinečné možnosti. Skupinu nazveme Bž.

Druhou skupinu nazveme Ňk, budou to účastnící převážně mladší generace, kteří si dokáží ochočit své starší kolegy natolik, že je potáhnou na sáňkách.

Naše cestovní kancelář je připravena i na další varianty. Je totiž možné, že v průběhu akce vznikne ještě jedna až dvě další skupiny. Skupina , která bude též složena z menších účastníků s jejich ochočenými staršími mazlíčky, nicméně dopravním prostředkem nebudou sáňky nýbrž kočárek.

Poslední možnou skupinou jsou odpadlicí od všech předešlých skupin, kteří se spokojí s blbnutím na stráni vedle chaty, například na sáňkách, či bobech. Nebo vytvářením různých stavebních sněhových variací.

 

Startem i cílem všech těchto skupin bude bod Áá, což je zároveň chata, ve které se můžete ubytovat. Skupiny a Ňk vyrazí v sobotu v 10:00 a zamíří na Jiráskovu cestu. Odkud se skupina vydá po běžkařské trase směrem k Velké Deštné a na Šerlich. Zde si může dát obědový nášup (Cestou na Šerlich je možné se občerstvit ještě na Pěticestí nebo na Velké Deštné).  V závislosti na silách a možnostech skupiny si její členové určí bod obratu tak, aby se byli schopni v klidu a pohodě vrátit zpět do Neratova. Podle nálady a času může zamířit zpět přes Aneský vrch a Haničku.

Skupina Ňk má jiný cíl a to rozhlednu na Anenském vrchu. Jelikož by mladší ročníky měli možná problém v zasněženém terénu vyběhnout celý kopec po vlastních nožičkách, pomůžou jim k tomu jejich velcí tahouni / šerpové, kteří je čas od času popotáhnou na dvoustopém sněžném vozidle. Z Anenského vrchu se vydá skupina přes Haničku do Neratova, kde oslaví svůj triumf v restauraci. Odtud se poté přesunou zpět na chatu.

 

Pokud by se vytvářely další skupiny, které nemají sáňky, ale mají například pouze kočárky (např. skupina  ), obáváme se, že lesní cesty s tímto dopravním prostředkem nebudou sjízdné a je možné vyrazit na vycházku pouze po asfaltových komunikacích. Podle aktuální situace přímo z místa zajistíme trasu výletu, nebo poskytneme náhradní dopravní prostředky, aby se mohli připojit ke skupině .

Ze zkušeností z předchozích ročníků je tu vysoká pravděpodobnost, že výše načrtnuté plány se mohou změnit v závislosti na počasí, stavu sněhové pokrývky a vybavenosti účastníků. Finální plány budou proto známy až v pátek večer na chatě v Neratově. Ti kdo dorazí až v sobotu ráno na start se přesné plány dozví od ostatních na startu.

Na závěr bychom již tradičně chtěli připomenout, že výlet není jen pro zvané, ale že je to akce OTEVŘENÁ. Prosíme všechny účastníky, aby si s sebou přibalili dobrou náladu a vytáhli též své dvounohé, či čtyřnohé blízké.

Ještě jednou chceme připomenout, že je možné přespat na chatě v Neratově (není podmínkou pro účast na výletu). Zájemci o ubytování ať se nahlásí předem, abychom tušili, jak obsadit pokoje – bude přidělováno podle priorit. Stáří účastníka hraje roli.

Těšíme se na hojnou účast v pátek nebo v sobotu v bodě Áá

Váš Organizační výbor

ck@toulavymedved.cz

PS: Prosíme Vás pročtěte si organizační poznámky a dejte vědět jak vidíte svojí sobotní a nedělní účast. A také jak (ne)jste mobilní. Pokusíme se vyřešit dopravu všech účastníků do Neratova.

Děkujeme!!!

PPS: Jak je již dobrým zvykem z předešlých let, plánovaná akce se může úplně přeplánovat večer před samotným výletem. V tuto dobu již, ale nebude možné aktualizovat naše stránky. Navíc je v Neratově poměrně špatný telefonní signál, proto doporučujeme těm, kteří mají záje se zúčastnit výletu a předpokládají příjezd až na sobotu, aby se nám ozvali a my je budeme pomocí SMS sami informovat o případných změnách.

Comments are closed.